VPN电子资源
 
校园无线网络访问数据资源方法
发布时间: 2018-10-11      访问次数: 393

1、无线网络标识统一为“XZCIT-WIFI”,首次连接后终端浏览器自动弹出徐州工业职业技术学院认证界面。

2、用户输入用户名密码后选择对应身份或运营商即可完成登录。

3、学生用户可选择:“校内及免费资源”身份,可免费访问图书馆数据库资源。(注意:学生以其他身份进入的,请在认证界面,注销后,再以“校内及免费资源”进入 

4、徐州工业职业技术学院认证界面:请点击 10.1.253.2 进入

 校园网身份选择

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 
版权所有 © 徐州工业职业技术学院